Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen az online kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba lépő weboldal látogatók, blogon hozzászólást írók adatvédelmi jogainak tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

Volosinovszki Mihály (e.v.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Volosinovszki Mihály (e.v.) fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról időben értesíti a felhasználókat.

Elkötelezett vagyok partnereim, ügyfeleim, olvasóim, követőim személyes adatainak védelme iránt, fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszem azon intézkedéseket, mely az adatok biztonságát garantálja.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Szolgáltató neve: Volosinovszki Mihály egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 2096 Üröm, Kossuth L. u. 98/B
Nyilvántartási száma: 52144613
Telefonszáma: +36-20-444-5519
E-mail címe: volosinovszki.eva@avastyling.hu

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

Az Ava Styling vállalkozás személyes adatokat kezel működése során:

  • a weboldalon a felhasználói élményt javító cookie-k révén
  • az érdeklődők önkéntes kapcsolatfelvétele során
  • blog hozzászólások kapcsán

Az adatkezelés célja:

  • kapcsolattartás a felhasználóval, szolgáltatásunk iránt érdeklődő ügyfelekkel
  • a felhasználói élmény biztosítása
  • A blogon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az Akismet szolgáltatása szűri.

Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. A felhasználók a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adataikkal hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz. Az adatkezelő a felhasználók adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg az online kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba lépő felhasználók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat adatkezelésre és adatfeldolgozásra átadják. A személyes adatokat megadó  felhasználóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Cookie-k

Az  Avastyling.hu weboldal látogatása során minden új látogató tájékoztatást kap arról, hogy az oldal sütiket (cookie) használ, amelyek lehetővé teszik a magasabb felhasználói élmény biztosítását, emellett anonim látogatottsági statisztikák mérésére is alkalmas, amelyet szintén a felhasználói élmény javítása céljából használok.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

Az Avastyling.hu weboldalalon alkalmazom a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy az Avastyling.hu weboldal látogatói hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

A felhasználó által megadott adatokat kérésre az adatkezelő 10 munkanapon belül törli, bejelentés Volosinovszki Mihály részére a volosinovszki.eva@avastyling.hu címen lehetséges.

Jogorvoslati lehetőségek

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Volosinovszki Mihály megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.